Index of /knoppix-cd/md5-old/


../
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5   31-Jan-2010 22:33         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5.asc 31-Jan-2010 22:33         321
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1  31-Jan-2010 22:33         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1..> 31-Jan-2010 22:33         329
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5   31-Jan-2010 22:33         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5.asc 31-Jan-2010 22:33         321
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1  31-Jan-2010 22:33         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1..> 31-Jan-2010 22:33         329
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5   03-Feb-2011 10:45         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5.asc 03-Feb-2011 10:46         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1  03-Feb-2011 10:45         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1..> 03-Feb-2011 10:46         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5   03-Feb-2011 10:45         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5.asc 03-Feb-2011 10:46         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1  03-Feb-2011 10:45         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1..> 03-Feb-2011 10:46         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5   02-Aug-2011 19:36         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5.asc 02-Aug-2011 19:36         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1  02-Aug-2011 19:36         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1..> 02-Aug-2011 19:36         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5   02-Aug-2011 19:37         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5.asc 02-Aug-2011 19:37         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1  02-Aug-2011 19:37         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1..> 02-Aug-2011 19:37         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.md5   07-Aug-2011 15:41         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.md5.asc 07-Aug-2011 15:44         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.sha1  07-Aug-2011 15:41         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.sha1..> 07-Aug-2011 15:44         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.sha1..> 07-Aug-2011 15:44         581
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.md5   07-Aug-2011 15:43         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.md5.asc 07-Aug-2011 15:44         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.md5...> 07-Aug-2011 15:44         573
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.sha1  07-Aug-2011 15:43         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.sha1..> 07-Aug-2011 15:45         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.sha1..> 07-Aug-2011 15:45         581
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5   15-Sep-2011 02:15         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5.asc 15-Sep-2011 02:17         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1  15-Sep-2011 02:15         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1..> 15-Sep-2011 02:17         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5   15-Sep-2011 02:16         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5.asc 15-Sep-2011 02:17         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1  15-Sep-2011 02:16         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1..> 15-Sep-2011 02:18         330
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5   01-Jul-2012 20:43         77
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5.asc 01-Jul-2012 20:51         322
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1  01-Jul-2012 20:43         85
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1..> 01-Jul-2012 20:51         330
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5   01-Jul-2012 20:42         77
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5.asc 01-Jul-2012 20:51         322
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1  01-Jul-2012 20:42         85
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1..> 01-Jul-2012 20:51         330
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5   22-Aug-2012 07:44         77
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5.asc 22-Aug-2012 07:59         322
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1  22-Aug-2012 07:45         85
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1..> 22-Aug-2012 07:59         330
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5   22-Aug-2012 07:45         77
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5.asc 22-Aug-2012 07:59         322
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1  22-Aug-2012 07:46         85
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1..> 22-Aug-2012 07:59         330
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5    18-Nov-2009 04:41         75
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5.asc  18-Nov-2009 05:11         319
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1   18-Nov-2009 04:42         83
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1.asc 18-Nov-2009 05:11         327
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5    18-Nov-2009 04:42         75
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5.asc  18-Nov-2009 05:11         319
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1   18-Nov-2009 04:42         83
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1.asc 18-Nov-2009 05:12         327
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-DE.iso.md5         01-Oct-2002 00:59         65
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-DE.iso.md5.asc       01-Oct-2002 01:31         459
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-EN.iso.md5         01-Oct-2002 01:00         65
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-EN.iso.md5.asc       01-Oct-2002 01:31         459
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-DE.iso.md5         04-Oct-2002 01:54         65
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-DE.iso.md5.asc       04-Oct-2002 01:56         459
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-EN.iso.md5         04-Oct-2002 01:55         65
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-EN.iso.md5.asc       04-Oct-2002 01:56         459
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-DE.iso.md5         06-Oct-2002 20:18         65
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-DE.iso.md5.asc       06-Oct-2002 20:28         408
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-EN.iso.md5         06-Oct-2002 20:19         65
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-EN.iso.md5.asc       06-Oct-2002 20:28         408
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-DE.iso.md5         07-Oct-2002 22:52         65
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-DE.iso.md5.asc       07-Oct-2002 22:53         408
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-EN.iso.md5         07-Oct-2002 22:53         65
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-EN.iso.md5.asc       07-Oct-2002 22:53         408
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-DE.iso.md5         08-Nov-2002 00:09         65
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-DE.iso.md5.asc       08-Nov-2002 00:33         408
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-EN.iso.md5         08-Nov-2002 00:10         65
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-EN.iso.md5.asc       08-Nov-2002 00:33         408
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-DE.iso.md5        10-Sep-2002 23:48         66
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-DE.iso.md5.asc      10-Sep-2002 23:50         460
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-EN.iso.md5        10-Sep-2002 23:49         66
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-EN.iso.md5.asc      10-Sep-2002 23:50         460
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-DE.iso.md5         10-Oct-2002 03:54         65
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-DE.iso.md5.asc       10-Oct-2002 03:56         408
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-EN.iso.md5         10-Oct-2002 03:55         65
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-EN.iso.md5.asc       10-Oct-2002 03:56         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-DE.iso.md5         07-Dec-2002 18:44         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-DE.iso.md5.asc       07-Dec-2002 18:45         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-EN.iso.md5         07-Dec-2002 18:45         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-EN.iso.md5.asc       07-Dec-2002 18:45         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-DE.iso.md5         10-Dec-2002 21:00         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-DE.iso.md5.asc       10-Dec-2002 21:06         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-EN.iso.md5         10-Dec-2002 21:02         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-EN.iso.md5.asc       10-Dec-2002 21:06         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-DE.iso.md5         12-Dec-2002 00:29         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-DE.iso.md5.asc       12-Dec-2002 00:31         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-EN.iso.md5         12-Dec-2002 00:30         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-EN.iso.md5.asc       12-Dec-2002 00:31         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-DE.iso.md5         13-Dec-2002 03:20         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-DE.iso.md5.asc       13-Dec-2002 03:27         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-EN.iso.md5         13-Dec-2002 03:22         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-EN.iso.md5.asc       13-Dec-2002 03:27         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-DE.iso.md5         02-Jan-2003 05:12         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-DE.iso.md5.asc       02-Jan-2003 05:14         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-EN.iso.md5         02-Jan-2003 05:13         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-EN.iso.md5.asc       02-Jan-2003 05:14         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-DE.iso.md5         19-Jan-2003 02:23         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-DE.iso.md5.asc       19-Jan-2003 02:24         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-EN.iso.md5         19-Jan-2003 02:24         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-EN.iso.md5.asc       19-Jan-2003 02:24         408
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-DE.iso.md5         21-Oct-2002 21:07         65
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-DE.iso.md5.asc       21-Oct-2002 21:10         408
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-EN.iso.md5         21-Oct-2002 21:08         65
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-EN.iso.md5.asc       21-Oct-2002 21:10         408
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-DE.iso.md5         23-Oct-2002 00:38         65
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-DE.iso.md5.asc       23-Oct-2002 01:01         408
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-EN.iso.md5         23-Oct-2002 00:39         65
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-EN.iso.md5.asc       23-Oct-2002 01:01         408
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-DE.iso.md5         01-Nov-2002 02:41         65
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-DE.iso.md5.asc       01-Nov-2002 02:47         408
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-EN.iso.md5         01-Nov-2002 02:42         65
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-EN.iso.md5.asc       01-Nov-2002 02:47         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-DE.iso.md5         22-Mar-2003 00:18         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-DE.iso.md5.asc       22-Mar-2003 00:18         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-EN.iso.md5         22-Mar-2003 00:18         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-EN.iso.md5.asc       22-Mar-2003 00:18         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21b-EN.iso.md5        22-Mar-2003 18:54         66
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21b-EN.iso.md5.asc      22-Mar-2003 18:54         409
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-DE.iso.md5         23-Mar-2003 21:12         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-DE.iso.md5.asc       23-Mar-2003 21:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-EN.iso.md5         23-Mar-2003 21:12         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-EN.iso.md5.asc       23-Mar-2003 21:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-DE.iso.md5         25-Mar-2003 00:14         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-DE.iso.md5.asc       25-Mar-2003 00:17         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-EN.iso.md5         25-Mar-2003 00:15         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-EN.iso.md5.asc       25-Mar-2003 00:17         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-DE.iso.md5         26-Mar-2003 23:41         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-DE.iso.md5.asc       26-Mar-2003 23:44         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-EN.iso.md5         26-Mar-2003 23:41         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-EN.iso.md5.asc       26-Mar-2003 23:44         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-DE.iso.md5         28-Mar-2003 01:28         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-DE.iso.md5.asc       28-Mar-2003 02:48         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-EN.iso.md5         28-Mar-2003 01:28         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-EN.iso.md5.asc       28-Mar-2003 02:48         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-DE.iso.md5         31-Mar-2003 02:03         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-DE.iso.md5.asc       31-Mar-2003 02:09         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-EN.iso.md5         31-Mar-2003 02:03         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-EN.iso.md5.asc       31-Mar-2003 02:09         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-DE.iso.md5         09-Apr-2003 19:26         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-DE.iso.md5.asc       09-Apr-2003 19:34         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-EN.iso.md5         09-Apr-2003 19:27         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-EN.iso.md5.asc       09-Apr-2003 19:34         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-DE.iso.md5         10-Apr-2003 22:55         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-DE.iso.md5.asc       10-Apr-2003 23:16         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-EN.iso.md5         10-Apr-2003 22:55         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-EN.iso.md5.asc       10-Apr-2003 23:16         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-DE.iso.md5         15-Apr-2003 00:49         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-DE.iso.md5.asc       15-Apr-2003 00:52         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-EN.iso.md5         15-Apr-2003 00:49         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-EN.iso.md5.asc       15-Apr-2003 00:52         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-DE.iso.md5         19-Apr-2003 06:56         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-DE.iso.md5.asc       19-Apr-2003 06:58         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-EN.iso.md5         19-Apr-2003 06:56         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-EN.iso.md5.asc       19-Apr-2003 06:58         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-DE.iso.md5         28-Apr-2003 03:11         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-DE.iso.md5.asc       28-Apr-2003 03:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-EN.iso.md5         28-Apr-2003 03:12         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-EN.iso.md5.asc       28-Apr-2003 03:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-DE.iso.md5         04-May-2003 00:14         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-DE.iso.md5.asc       04-May-2003 00:15         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-EN.iso.md5         04-May-2003 00:14         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-EN.iso.md5.asc       04-May-2003 00:15         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-DE.iso.md5         17-May-2003 01:50         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-DE.iso.md5.asc       17-May-2003 01:56         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-EN.iso.md5         17-May-2003 01:51         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-EN.iso.md5.asc       17-May-2003 01:56         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-DE.iso.md5         21-May-2003 01:49         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-DE.iso.md5.asc       21-May-2003 01:50         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-EN.iso.md5         21-May-2003 01:50         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-EN.iso.md5.asc       21-May-2003 01:50         408
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-DE.iso.md5         06-Jun-2003 17:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-DE.iso.md5.asc       06-Jun-2003 17:55         408
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-EN.iso.md5         06-Jun-2003 17:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-EN.iso.md5.asc       06-Jun-2003 17:55         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-DE.iso.md5         24-Jul-2003 02:20         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-DE.iso.md5.asc       24-Jul-2003 02:21         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-EN.iso.md5         24-Jul-2003 02:20         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-EN.iso.md5.asc       24-Jul-2003 02:21         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-DE.iso.md5         25-Jul-2003 01:29         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-DE.iso.md5.asc       25-Jul-2003 01:30         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-EN.iso.md5         25-Jul-2003 01:30         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-EN.iso.md5.asc       25-Jul-2003 01:30         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-DE.iso.md5         25-Jul-2003 19:00         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-DE.iso.md5.asc       25-Jul-2003 19:03         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-EN.iso.md5         25-Jul-2003 19:00         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-EN.iso.md5.asc       25-Jul-2003 19:03         408
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-DE.iso.md5         05-Sep-2003 22:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-DE.iso.md5.asc       05-Sep-2003 22:53         408
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-EN.iso.md5         05-Sep-2003 22:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-EN.iso.md5.asc       05-Sep-2003 22:53         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-DE.iso.md5         22-Sep-2003 01:17         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-DE.iso.md5.asc       22-Sep-2003 01:19         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-EN.iso.md5         22-Sep-2003 01:18         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-EN.iso.md5.asc       22-Sep-2003 01:19         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-DE.iso.md5         23-Sep-2003 20:02         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-DE.iso.md5.asc       23-Sep-2003 20:04         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-EN.iso.md5         23-Sep-2003 20:03         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-EN.iso.md5.asc       23-Sep-2003 20:04         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-DE.iso.md5         02-Nov-2003 17:39         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-DE.iso.md5.asc       04-Nov-2003 00:13         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-EN.iso.md5         02-Nov-2003 17:39         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-EN.iso.md5.asc       04-Nov-2003 00:13         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-DE.iso.md5         13-Nov-2003 21:18         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-DE.iso.md5.asc       13-Nov-2003 21:29         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-EN.iso.md5         13-Nov-2003 21:18         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-EN.iso.md5.asc       13-Nov-2003 21:29         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-DE.iso.md5         20-Nov-2003 02:14         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-DE.iso.md5.asc       20-Nov-2003 02:22         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-EN.iso.md5         20-Nov-2003 02:15         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-EN.iso.md5.asc       20-Nov-2003 02:22         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-DE.iso.md5         08-Feb-2004 20:29         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-DE.iso.md5.asc       08-Feb-2004 20:29         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-EN.iso.md5         08-Feb-2004 20:29         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-EN.iso.md5.asc       08-Feb-2004 20:29         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-DE.iso.md5         15-Feb-2004 21:34         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-DE.iso.md5.asc       15-Feb-2004 21:34         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-EN.iso.md5         15-Feb-2004 21:34         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-EN.iso.md5.asc       15-Feb-2004 21:34         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-DE.iso.md5         04-May-2004 22:02         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-DE.iso.md5.asc       04-May-2004 22:06         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN-fix1.iso.md5      08-May-2004 22:52         70
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN-fix1.iso.md5.asc    08-May-2004 22:52         413
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN.iso.md5         04-May-2004 22:05         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN.iso.md5.asc       04-May-2004 22:07         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-DE.iso.md5         09-May-2004 23:58         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-DE.iso.md5.asc       09-May-2004 23:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-EN.iso.md5         09-May-2004 23:59         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-EN.iso.md5.asc       09-May-2004 23:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-DE.iso.md5         17-May-2004 08:58         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-DE.iso.md5.asc       17-May-2004 08:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-EN.iso.md5         17-May-2004 08:59         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-EN.iso.md5.asc       17-May-2004 08:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-DE.iso.md5         22-Aug-2004 20:57         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-DE.iso.md5.asc       22-Aug-2004 20:57         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-EN.iso.md5         22-Aug-2004 20:57         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-EN.iso.md5.asc       22-Aug-2004 20:57         408
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-DE.iso.md5         22-Aug-2004 21:01         65
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-DE.iso.md5.asc       22-Aug-2004 21:05         408
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso.md5         22-Aug-2004 21:03         65
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso.md5.asc       22-Aug-2004 21:05         408
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.md5         09-Dec-2004 12:36         65
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.md5.asc       09-Dec-2004 12:39         408
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.sha1        09-Dec-2004 12:52         73
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.sha1.asc      09-Dec-2004 12:55         416
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.md5         09-Dec-2004 12:39         65
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.md5.asc       09-Dec-2004 12:39         408
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.sha1        09-Dec-2004 12:55         73
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.sha1.asc      09-Dec-2004 12:55         416
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-DE.iso.md5         01-Jun-2005 11:09         65
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-DE.iso.md5.asc       01-Jun-2005 11:13         301
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-EN.iso.md5         01-Jun-2005 11:12         65
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-EN.iso.md5.asc       01-Jun-2005 11:14         301
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.md5       24-Sep-2005 03:35         69
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.md5.asc     24-Sep-2005 03:59         305
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.sha1      24-Sep-2005 03:36         77
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 03:59         313
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.md5       24-Sep-2005 03:37         69
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.md5.asc     24-Sep-2005 03:59         305
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.sha1      24-Sep-2005 03:38         77
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 03:59         313
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.md5      24-Sep-2005 03:43         70
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.md5.asc    24-Sep-2005 03:59         306
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.sha1      24-Sep-2005 03:48         78
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 03:59         314
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.md5      24-Sep-2005 03:53         70
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.md5.asc    24-Sep-2005 03:59         306
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.sha1      24-Sep-2005 03:59         78
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 03:59         314
KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-DE.iso.md5       02-Jun-2006 16:54         69
KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-EN.iso.md5       02-Jun-2006 16:55         69
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.md5 17-Nov-2009 20:15         80
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.m..> 17-Nov-2009 20:15         324
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.sha1 17-Nov-2009 20:15         88
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.s..> 17-Nov-2009 20:15         332
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.md5 17-Nov-2009 20:15         80
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.m..> 17-Nov-2009 20:15         324
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.sha1 17-Nov-2009 20:15         88
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.s..> 17-Nov-2009 20:15         332
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 20:15         82
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 20:15         326
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 20:15         90
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 20:15         334
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 20:15         82
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 20:15         326
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 20:15         90
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 20:15         334
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.md5       17-Nov-2009 20:15         69
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.md5.asc     17-Nov-2009 20:15         313
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.sha1      17-Nov-2009 20:15         77
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.sha1.asc    17-Nov-2009 20:15         321
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.md5       17-Nov-2009 20:15         69
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.md5.asc     17-Nov-2009 20:15         313
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.sha1      17-Nov-2009 20:15         77
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.sha1.asc    17-Nov-2009 20:15         321
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5       31-Jan-2010 22:33         69
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5.asc     31-Jan-2010 22:33         313
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1      31-Jan-2010 22:33         77
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1.asc    31-Jan-2010 22:33         321
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5       31-Jan-2010 22:33         69
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5.asc     31-Jan-2010 22:33         313
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1      31-Jan-2010 22:33         77
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1.asc    31-Jan-2010 22:33         321
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5        18-Nov-2009 04:42         67
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5.asc      18-Nov-2009 05:12         311
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1       18-Nov-2009 04:42         75
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1.asc     18-Nov-2009 05:12         319
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5        18-Nov-2009 04:43         67
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5.asc      18-Nov-2009 05:12         311
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1       18-Nov-2009 04:43         75
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1.asc     18-Nov-2009 05:12         319
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5       03-Feb-2011 10:45         69
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5.asc     03-Feb-2011 10:46         314
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1      03-Feb-2011 10:45         77
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1.asc    03-Feb-2011 10:46         322
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5       03-Feb-2011 10:45         69
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5.asc     03-Feb-2011 10:47         314
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1      03-Feb-2011 10:45         77
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1.asc    03-Feb-2011 10:47         322
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5       02-Aug-2011 19:38         69
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5.asc     02-Aug-2011 19:38         314
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1      02-Aug-2011 19:38         77
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1.asc    02-Aug-2011 19:38         322
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5       02-Aug-2011 19:38         69
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5.asc     02-Aug-2011 19:38         314
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1      02-Aug-2011 19:38         77
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1.asc    02-Aug-2011 19:38         322
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5       14-Sep-2011 18:02         69
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5.asc     15-Sep-2011 02:17         314
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1      15-Sep-2011 02:15         77
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1.asc    15-Sep-2011 02:17         322
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5       15-Sep-2011 02:14         69
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5.asc     15-Sep-2011 02:17         314
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1      15-Sep-2011 02:14         77
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1.asc    15-Sep-2011 02:17         322
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.md5    20-Sep-2011 12:44         75
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.md5.asc  20-Sep-2011 13:22         320
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.sha1   20-Sep-2011 12:45         83
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.sha1.asc 20-Sep-2011 13:22         328
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.md5    20-Sep-2011 12:44         75
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.md5.asc  20-Sep-2011 13:22         320
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.sha1   20-Sep-2011 12:45         83
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.sha1.asc 20-Sep-2011 13:22         328
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5       01-Jul-2012 20:45         69
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5.asc     01-Jul-2012 20:51         314
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1      01-Jul-2012 20:46         77
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1.asc    01-Jul-2012 20:51         322
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5       01-Jul-2012 20:44         69
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5.asc     01-Jul-2012 20:51         314
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1      01-Jul-2012 20:45         77
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1.asc    01-Jul-2012 20:51         322
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5       22-Aug-2012 07:46         69
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5.asc     22-Aug-2012 07:59         314
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1      22-Aug-2012 07:47         77
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1.asc    22-Aug-2012 07:59         322
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5       22-Aug-2012 07:47         69
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5.asc     22-Aug-2012 07:59         314
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1      22-Aug-2012 07:48         77
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1.asc    22-Aug-2012 07:59         322
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.md5    22-Aug-2012 07:46         75
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.md5.asc  22-Aug-2012 07:59         320
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.sha1   22-Aug-2012 07:46         83
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.sha1.asc 22-Aug-2012 07:59         328
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.md5    22-Aug-2012 07:46         75
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.md5.asc  22-Aug-2012 07:59         320
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.sha1   22-Aug-2012 07:46         83
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.sha1.asc 22-Aug-2012 07:59         328